PRIVACY STATEMENT – MV DE EENDRACHT ALMELO

AVG
AVG is de nieuwe privacywet, die 25 mei 2018 van kracht wordt, en is er om de persoonsgegevens van mensen in de EU te beschermen. In dit privacy statement vertellen wij welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen en wat we ermee doen.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens van potentiële leden, belangstellenden, organisatoren, leveranciers en andere contractpartijen
Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om met u een mogelijke afspraak te maken of overeenkomst af te sluiten en uit te voeren. Dit geldt voor zowel potentiële leden, (potentiële) organisatoren en partijen waar wij mee samenwerken als voor partijen waarvan wij goederen en/of diensten kopen.

Direct marketing naar potentiële leden, belangstellenden, organisatoren, leveranciers en andere contractpartijen
Als u ons uw toestemming hebt gegeven om dit te doen, zullen we de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, opslaan en gebruiken om u persoonlijk te kunnen informeren via e-mail over onze bestaande en nieuwe optredens, uitvoeringen en acties en mogelijk maken wij u een aanbod in dit verband. Telkens wanneer we u een marketingmail sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten dat u dergelijke e-mails niet langer wenst te ontvangen. Zie in dit verband de opt-out link onderaan elke mailing.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Muziekvereniging De Eendracht kan persoonsgegevens verzamelen die u aan ons (heeft) verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor maken van afspraken, het afsluiten van overeenkomsten, het verzenden van onze nieuwsbrief of andere (digitale) communicatie. Uw persoonsgegevens of het abonneebestand van onze e-mailing worden nooit aan derden verstrekt.

Bewaartermijn
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden.

Uw rechten
Natuurlijk kunt u contact met ons opnemen als u vragen heeft over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, via secretaris@eendrachtalmelo.nl. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze e-mailingen door een bericht te sturen naar secretaris@eendrachtalmelo.nl. Nadat u zich heeft uitgeschreven worden uw persoonsgegevens gewist uit onze systemen.